Polityka prywatności oraz plików cookies

RODO

Niniejsza informacja służy poinformowaniu klientów oraz osób kontaktujących się z firmą Aerobits Sp. z o.o., o celu, zakresie, czasie, podstawach prawnych przetwarzania udostępnianych przez ww. osoby fizyczne danych osobowych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części zwane RODO).

Administrator Danych

 1. Administratorem Państwa danych jest Aerobits Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, mieszczący się w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwanym dalej jako Administrator)
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: info@aerobits.pl, lub telefonicznie: +48 500 501 305.

Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osób kontaktowych u naszych kontrahentów obecnych oraz potencjalnych (klienci, dostawcy, instytucje publiczne itp.).

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b). Rozporządzenia – w przypadku realizacji umowy, zlecenia zakupu bądź podjęcia innych zleconych przez Państwa działań przed zawarciem umowy. W przypadku zawarcia umowy takie dane będą przechowywane przez okres 6 lat. Będą przechowywane przez okres 6 lat do momentu, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostaną zakończone, natomiast zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także do czasu ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia; lub/i 
 2. Art. 6 ust.1 lit. c). Rozporządzenia – w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędne będzie do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub/i art. 6 ust. 1 lit f). Rozporządzenia – w przypadku gdy do zawarcia umowy nie doszło 
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia analiz, zestawień oraz statystyk na potrzeby własne. Takie dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 lata od ostatniej czynności na danych osobowych bądź do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia.

Pracownicy byli oraz aktualni, oraz kandydaci na pracowników 

 1. Art. 6 ust 1 lit. a). Rozporządzenia – w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym przypadku celem przetwarzania danych osobowych, przesłane CV przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez kolejne 6 miesięcy (tj. łącznie do 9 miesięcy);
 2. Art. 6 ust.1 lit. c). Rozporządzenia – w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędne będzie do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego ze stosunkiem pracy oraz obowiązkami pracodawcy w zakresie archiwizowania dokumentacji pracowniczej.
 
Dane, które przetwarzamy 
 
W zależności od tego, czy użytkownik kontaktuje się z nami online, telefonicznie, osobiście czy w inny sposób, przetwarzane są różne dane z różnych źródeł. Wiele z przetwarzanych przez nas danych użytkownik podaje nam sam, korzystając z naszych usług lub kontaktując się z nami, przykładowo gdy się rejestruje i podaje w tym celu swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail czy adres pocztowy. Uzyskujemy także techniczne dane urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas interakcji użytkownika z naszymi usługami. Mogą to być przykładowo informacje o urządzeniu użytkownika. 
 
W Aerobits Sp. z o.o. przetwarzamy dane użytkownika, które są danymi osobowymi, za pomocą których jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkownika. Przykładowo są to takie dane jak: imię i nazwisko, imię i nazwisko w zestawieniu z nazwą firmy, numer telefonu, numer zamówienia lub adres e-mail użytkownika. 
 

Przekazywanie Państwa danych osobowych

 1. Państwa dane przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców, których jesteście Państwo przedstawicielami, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne.
 2. Nie przekazujemy Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Technologie, pliki Cookies, logi serwera

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, z którego nastąpiło logowanie na stronę Administratora.
 2. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora, natomiast Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika oraz uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że Użytkownik może w swojej przeglądarce internetowej ustawić blokadę przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Jednakże w takiej sytuacji mogą wystąpić problemy z prawidłowym funkcjonowaniem Strony na urządzeniu Użytkownika.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  – Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  – Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 5. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, iż ma on możliwość usunięcia plików cookies przechowanych na jego urządzeniu.
 6. Administrator ponadto informuje, że korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 7. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 8. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 9. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 10. Administrator informuje, że w transmisji danych stosuje system kodowania SSL (Secure Socket Layer).

Przysługujące Państwu prawa zgodnie z RODO

 1. Prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przekazania danych osobowych innemu administratorowi.
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych w celu promocji naszych usług lub produktów.
 3. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych – jeśli uznają Państwo, że robimy to niezgodnie z prawem – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można to zrobić, wysyłając e-mail lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.

Podane przez Państwa dane nie wynikają z żadnego obowiązku prawnego, a są dobrowolne. Jednak niepodanie danych uniemożliwi realizację umowy, zlecenia lub stosunku pracy.

Pozdrawiamy,
Zespół Aerobits 

Skip to content