October 2019, PANSA UTM - Creotech – Aerobits: ADS-B Ground Station System

On October 15th 2019, PANSA has signed an agreement with Creotech Instruments for supply of ground and airborne ADS-B infrastructure to be used with UTM system in Poland. System uses a network of ground based ADS-B receivers and plug&play ADS-B transceivers, TR-1W. Aerobits provides the OEM modules for the ground receiver part and the TR-1W transceivers. LTE connectivity based integration to the PANSA UTM system allows fast, effective and reliable data exchange in real time practically from any location in the country.

Projects

Umowa o dofinansowanie Projektu "Podniesienie konkurencyjności firmy Aerobits poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego" Nr RPZP.01.15.00-32-004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie" Działanie 1.15 "Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw"

Umowa o dofinansowanie Projektu "Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej 2 wynalazków Aerobits Sp. z o.o." Nr POIR.02.03.04-32-0001/17-00 w ramach poddziałania 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej" Programu Opercyjnego Inteigenty Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 345 444,00 PLN, przyznanego dofinansowania 147 100,00 PLN.

This site uses cookies to deliver the best possible web experience. By continuing and using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.