Specjalista ds. projektowania wielowarstwowych obwodów drukowanych

Aerobits Sp. z o.o. zajmuje się rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w BSL (Bezzałogowych Systemach Lotniczych) bazujących na zminiaturyzowanej technologii ADS-B.

Jesteśmy drugą na świecie firmą pod względem rozwiązań i jedyną o takich możliwościach miniaturyzacji. W związku z rozwojem spółki oraz rozszerzaniem działalności na rynki zagraniczne, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. projektowania wielowarstwowych obwodów drukowanych
Miejsce pracy: Szczecin

Opis stanowiska

 • Projektowanie obwodów drukowanych
 • Uruchamianie prototypów
 • Przygotowanie dokumentacji pod certyfikacje
 • Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej
 • Praca w dynamicznym zespole
 • Ścisła współpraca z programistami

Wymagania

 • Co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu obwodów wielowarstwowych w technologii HDI
 • Bardzo dobra znajomość rynku elektroniki cyfrowej i analogowej, w szczególności RF (868MHz-2.4GHz)
 • Umiejętność projektowania obwodów cyfrowych w otoczeniu układów analogowych (RF) na niewielkich powierzchniach
 • Znajomość obsługi aparatury pomiarowej
 • Znajomość zagadnień EMC/EMI/ESD
 • Osoba będzie odpowiedzialna za projektowanie wielowarstwowych obwodów o wysokiej gęstości połączeń, wraz z przygotowaniem dokumentacji produkcyjnej
 • Mile widziana znajomość techniki antenowej
 • Preferowana znajomość oprogramowania EAGLE
 • Oczekiwana duża dynamika pracy

Oferujemy

 • Pracę w firmie nastawionej na dynamiczny rozwój
 • Stabilne zatrudnienie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Samodzielność w ramach wykonywanych obowiązków
 • Pracę w miłej atmosferze i zgranym zespole
 • Coroczne wyjazdy integracyjne za granicę

Fill the form and join our team!

  Przesłanie aplikacji o pracę wraz z załącznikami jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez okres 3 miesięcy licząc od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan brać udział w przyszłych rekrutacjach, do aplikacji proszę dołączyć klauzulę o następującej treści:

  “Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy licząc od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję (tj. łącznie do 9 miesięcy).”

  W procesie rekrutacyjnym poszukiwania nowych pracowników w pierwszej kolejności sprawdzamy naszą bazę danych.

  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

  Obowiązek informacyjny:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych jest AEROBITS Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, mieszczący się w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwanym dalej jako Administrator)
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: info@aerobits.pl, lub telefonicznie: +48 500 501 305.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od końca bieżącej rekrutacji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.