Pracownik linii montażowej

Aerobits Sp. z o.o. zajmuje się rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w BSL (Bezzałogowych Systemach Lotniczych) bazujących na zminiaturyzowanej technologii ADS-B.

Jesteśmy drugą na świecie firmą pod względem rozwiązań i jedyną o takich możliwościach miniaturyzacji. W związku z rozwojem spółki oraz rozszerzaniem działalności na rynki zagraniczne, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Pracownik linii montażowej
Miejsce pracy: Szczecin

Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za:

  • Montaż i weryfikację jakości nieobłożonych lub wstępnie polutowanych obwodów drukowanych
  • Obsługa urządzeń programujących i testujących
  • Prowadzenie magazynu produktowego i półproduktów (monitorowanie zamówień, prowadzenie dokumentacji, inwentaryzacje)
  • Przygotowywanie wysyłek pod klienta (kompletowanie, pakowanie)

Wymagania

  • Znajomości podstawowych komponentów elektronicznych
  • Zdolności manualnych pozwalających na rework komponentów o rozmiarze 01005
  • Umiejętności pracy w grupie
  • Umiejętności używania podstawowego wyposażenia warsztatowego takiego jak lutownica grotowa, lutownica hot air, dyspenser pasty lutowniczej, multimetry, oscyloskopy i podobne
  • Obsługa komputera oraz pakietu MS Office/Libre Office
    Mile Widziane
  • Tytuł technika elektronika i prawo jazdy kategorii B.
  • Obsługa programu Subiekt GT/ERP

Oferujemy

  • Pracę o stabilnym zatrudnieniu na umowę o pracę;
  • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie nan rynku światowym
  • Udział w realizacji ciekawych i ambitnych projektów;
  • Współpracę w przyjaznej atmosferze;
  • Możliwości korzystania z dofinansowanych programów szkoleniowych;

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert zawierających CV z dopiskiem w tytule e-maila Aerobits_PP_CV.

Fill the form and join our team!

    Przesłanie aplikacji o pracę wraz z załącznikami jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez okres 3 miesięcy licząc od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan brać udział w przyszłych rekrutacjach, do aplikacji proszę dołączyć klauzulę o następującej treści:

    “Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy licząc od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję (tj. łącznie do 9 miesięcy).”

    W procesie rekrutacyjnym poszukiwania nowych pracowników w pierwszej kolejności sprawdzamy naszą bazę danych.

    Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

    Obowiązek informacyjny:

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

    1. Administratorem Państwa danych jest AEROBITS Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, mieszczący się w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwanym dalej jako Administrator)
    2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: info@aerobits.pl, lub telefonicznie: +48 500 501 305.
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
    4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od końca bieżącej rekrutacji.
    5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
    6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
    7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
    8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.